0113-744027    info@duradis.nl

Het belang van het actualiseren van MJOB’s

Een Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) vormt een nauwkeurige planning van onderhoudsmomenten voor een object. Hieronder beschrijven we het belang van deze nauwkeurigheid en waarom deze geactualiseerd dient te worden.

De MJOB wordt opgedeeld in verschillende paragrafen, elke paragraaf bevat zijn eigen productspecificaties. Het geplande onderhoudsmoment vormt een integrale afweging van de onderhoudskosten. Een voorbeeld van zo’n gepland onderhoudsmoment is (buiten)schilderwerk. Bij de opname van het object wordt door onze inspecteur de staat van het schilderwerk beoordeeld. De inspecteur stelt het beste onderhoudsmoment vast en plant deze in binnen de begroting. Het inplannen van het juiste onderhoudsmoment heeft verschillende (financiële) voordelen. Een ingepland onderhoudsmoment creëert de ruimte om offertes op te vragen bij verschillende partijen en deze te vergelijken alvorens een opdracht uit te zetten. Dit kan in veel gevallen leiden tot een gemiddelde kostenbesparing van circa 30%. Daarnaast zorgt het tijdig uitvoeren van het schilderwerk ervoor dat het oude schilderwerk niet verwijderd hoeft te worden maar dat vaak voldaan kan worden met herstelwerkzaamheden. Tot slot zorgt het tegelijkertijd uitvoeren van in te plannen werkzaamheden aan bijvoorbeeld de gevel voor kostenbesparing. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van een steiger, waarbij het naar voren halen van een onderhoudsmoment kostenbesparing en beperking van overlast op kan leveren ten opzicht van het inplannen van 2 onderhoudsmomenten. Het genoemde voorbeeld van buitenschilderwerk is slecht 1 onderdeel binnen 1 van de paragrafen van een MJOB. De uitgebreide datagegevens over beschikbare productspecificatie en ervaring uit eigen en externe referentieprojecten zorgen ervoor dat een nauwkeurige MJOB verkregen kan worden.

Om de opgestelde MJOB goed te staven, dient deze om de twee jaar geactualiseerd te worden. Wanneer een MJOB geactualiseerd wordt is er behoefte aan informatie uit het verleden. Zo dient de VvE (Vereniging van Eigenaren) of opdrachtgever door te geven welke werkzaamheden uitgevoerd zijn. Indien deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de MJOB geactualiseerd worden zonder problemen. Wel dient er nagegaan te worden of er nieuw onderhoud is bijgekomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit kan nagegaan worden door het gebouw opnieuw te inspecteren, maar de MJOB kan tevens geactualiseerd worden aan de hand van verdere wensen van een VvE of opdrachtgever.

In het geval dat onderhoud niet is uitgevoerd in de jaren ervoor, zal er rekening gehouden moeten worden met de aankomende werkzaamheden én met het budget van de betreffende opdrachtgever. Er dient immers een jaarlijkse reservering te zijn voor het uit te voeren onderhoudswerk. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de nog uit te voeren werkzaamheden van de nog komende jaren.

Het actualiseren van een MJOB is noodzakelijk omdat de opdrachtgever en de VvE op deze wijze kunnen zien waar zij aan toe zijn. Dit geldt voor het onderhoud wat reeds gepleegd is en het onderhoud wat nog gepleegd moet worden en voor het budget van een VvE. Zij kunnen zien of zij een goede jaarlijkse reservering hebben of dat deze opgehoogd dient te worden.