0113-744027    info@duradis.nl

Omgekeerd begroten

Financiële duurzaamheid voor Vastgoed.

Contact Informatie

Duradis
Industriestraat 10
4462 EZ Goes
T: 0113-744027
E: info@duradis.nl

Life Cycle Costing vanuit een andere invalshoek

Bron: Schooldomein-Sibo Arbeek, uitgave mei 2012

Denken vanuit de exploitatie is actueel. Pas als er een duidelijk beeld is bij een duurzame exploitatie is er een investeringspotentieel.

Duurzame exploitatie kun je voor een groot deel organiseren. In de eerste plaats moet je weten hoe de economie in een wijk of dorp werkt. Ook moet je een beeld hebben bij de demografische ontwikkeling in het gebied, de vraag naar activiteiten en de economie van het gebied. Dat leidt tot een perceptie van belanghebbende partijen, hoofd- en mogelijke medegebruikers. Dat vertaalt zich naar een heel goede plek, die aantrekkelijk en goed bereikbaar is. En de ontwikkeling van activiteiten dat aantrekkelijk is voor de doelgroepen, liefst ook gekoppeld aan een uitstraling en inrichting die mensen lokt, nu en in de toekomst.

Vervolgens wordt er een Programma van Eisen opgesteld, waarbij je weet dat de drager tegenwoordig iets heel anders is dan de inbouw. De drager, het gebouw zelf moet duurzaam, slim en flexibel zijn, moet verbindingen mogelijk maken en toegankelijk zijn, moet open zijn en geborgenheid kunnen toelaten. De inbouw is flexibel en vraaggestuurd; is vandaag een onderwijsruimte en morgen een leestafel annex internetcafé.

Dat alles vertaalt zich naar een architect die meedenkt en ontwerpt en uiteindelijk een bestaand of nieuw gebouw dat mee kan bewegen met een veranderende vraag. Een voorziening die actueel blijft.

 

En op dat model leg je pas je exploitatiemodel

Waarbij verschillende ruimten voor meerdere activiteiten gebruikt kunnen worden, waar er sprake is van een meervoudige benutting en bezetting, waar het aantal mduurzaam en compact is. Waar je vervolgens ondernemerschap omheen kunt organiseren, juist omdat er geen leegstandsrisico is en omdat de randvoorwaarden er zijn om een goed leisureconcept te ontwikkelen.

 

Omgekeerd begroten in tijden van crisis

In tijden van economische crisis moeten we anders met geld omgaan, de tijd van volume bepalen en daarop investeren is nauwelijks aan de orde. Door creatiever met geld om te gaan, door omgekeerd te begroten, kan toch dat schoolgebouw worden gebouwd.

Door zeven experts is er in onderstaand overzicht best practices, oplossingsrichtingen en een andere kijk op geld en middelen gegeven.

 

We moeten anders naar middelen en geldstromen kijken

 • Schuif exploitatiekosten naar voren en laat je niet louter leiden door investeringsbudgetten
 • Renovatie kan een oplossing zijn voor onbetaalbare nieuwbouw
 • 1+1=3 Pak zaken regionaal of met meerdere schoolbesturen aan

 

Doorcentralisatie is de oplossing om geld en middelen beter in te zetten

 • Kijk naar context, kijk naar de wijk, gemeente, regio
 • Doordecentralisatie is niet altijd en overal de motor voor creatief geldbeheer

 

Investering is niet meer interessant, een goede exploitatie wel

 • Besteed in het voortraject veel tijd aan ‘terugredeneren’
 • Zorg voor inzicht in de hele life cycle
 • Voorkom complexe contracten

 

Volume is noodzakelijk om meerdere projecten financieel mogelijk te maken

 • Reken en adviseer situatiespecifiek

 

We kunnen toe met minder vierkante meters

 • Functiescheiding loslaten, denk in geïntegreerde processen
 • Een beter intern proces op een school kan zorgen voor voor minder behoefte aan ruimte
 • Laat normatief denken los

 

Alles draait om goede huurcontracten, de rest is bijzaak

 • Haal doel en middelen niet door elkaar

 

Maatschappelijk ondernemerschap is een voorwaarde om maatschappelijk vastgoed in stand te houden

 • Staar je niet blind op gewoonten
 • Stimuleer ondernemerskracht

 

We hebben een nieuw type opdrachtgever nodig

 • Organiseer kritsch vermogen en stuur situatie- en contextgericht
 • Zorg voor kennis om een serieuze tegenspeler/opdrachtgever te zijn.