Opdrachtgever: Gemeente Noord-Beveland

DETAILS

Vraag vanuit de klant: Het financieel inzichtelijk maken van diverse keuzes in materialisaties, zowel vanuit investering alsook exploitatie.
Aanpak: LCC-methode met doorrekenen diverse keuzes en een advies voor de meest optimale toepassingen vanuit investering alsook exploitatie.