VvE Paul Krugerstraat 293-411

Opdrachtgever: Marsaki Vastgoedbeheer

Vraag vanuit de klant: MJOB (Meerjaren Onderhoudsbegroting) inclusief een rapport op te stellen voor de VvE van de Paul Krugerstraat 293 t/m 411 te Vlissingen
Aanpak: Als het ontwerp opgedeeld is in verschillende typen blokken, en vervolgens inspectie voldaan is, zijn de uittrekstaten gemaakt, om deze gegevens vervolgens in de MJOB (Meerjaren Onderhoudsplan) te verwerken. Wanneer de MJOB compleet was, is het rapport opgesteld. Om een kwalitatief goed MJOP te verkrijgen, en om de VvE van goed advies te kunnen voorzien, zijn de onderdelen die terug komen accuraat ingevuld. Er kwam een goed opgesteld MJOP rapport naar voren, en natuurlijk, een tevreden klant.