0113-744027    info@duradis.nl

Scrabble toppers voor in de bouwvak!

Met een raamdorpelsteen, overstek of dievenklauw kom je niet meer weg deze zomer. Het vakjargon rondom de bouwwereld heeft zich uitgebreid en laat zich onder andere afkorten als STEP, EPV, ISDE, EIA, MIA, VAMIL, SDE, FEH, GPR, BREEAM.* In deze tekst wordt u hals over kop bijgespijkerd waarom deze nieuwe scrabble toppers ook na de vakantie het overwegen waard zijn.

Waar de bouwsector zich kenmerkt met complexe (technische)processen met daaraan gelieerde deskundigen vanuit verschillende expertises ontstaat steeds vaker de vraag wat de gevolgen zijn van een gemaakte beslissingen. Had een subsidie zoals de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) toegepast moeten worden? Moet u een investering nu uitvoeren of op een later moment? Wat voor gevolgen heeft deze (investering)beslissing op de exploitatiekosten?

Gelukkig kunt u gaan ontspannen en verder scrabbelen want Duradis heeft hiervoor het Total Cost of Ownership (TCO model) ontwikkeld. Doormiddel van een TCO analyse wordt het gehele vastgoedproject doorgerekend, kansen onderzocht en waarde toegekend aan projectvariabelen.

Binnen het TCO model is het ook mogelijk een deelanalyse te maken. Zo kunt u bij ons de vraag neerleggen welke scenario’s een STEP subsidie voor u opleveren. Een object kan doorgerekend worden op project of productniveau. Op verschillende niveaus kunnen verschillende subsidies van toepassing zijn. De exploitatiekosten worden uitgewerkt in de (duurzame) Meerjaren onderhoudsbegroting (d)MJOB.

Voor de competitieve speler volgt hieronder een overzicht van bovenstaande afkortingen. Rest ons nog u een prettige vakantie te wensen!

 

*Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP), Energieprestatievergoeding (EPV), Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), Fonds energiebesparing huursector (FEH), Milieuprestatiegebouw (GPR), Building research establishment environmental assessment method (BREEAM).