0113-744027    info@duradis.nl

“Als u weet dat de exploitatiekosten vaak het vijfvoudige zijn van de stichtingskosten, beseft u dat door slimme keuzes vóóraf een hoop geld te besparen is”

Positie

Adviseur

Kwalificaties

Ing.
HTS-Bouwkunde

Ervaring

  • Oprichter integraal rekenmodel om een optimalisatie tussen investerings- en exploitatiekosten te bereiken, ook wel ons LCC rekenmodel
  • Het implementeren van LCC bij herontwikkeling en nieuwbouw vraagstukken
  • Het adviseren in onderhoudsconcepten

Terug naar ons team