0113-744027    info@duradis.nl

Uw school verduurzamen? Vraag subsidie voor advies aan!

Wilt u uw schoolgebouw verduurzamen en heeft u daarbij advies nodig? Vanaf oktober 2016 is er subsidie beschikbaar voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs die advies willen inwinnen voor het verduurzamen van hun schoolgebouwen.

Duradis heeft jarenlange ervaring met het adviseren van schoolbesturen over de beste energiebesparende maatregelen voor schoolgebouwen. Daarbij staat voor Duradis niet alleen het verlagen van uw energierekening centraal, maar ook het welbevinden van uw leerlingen en onderwijzend personeel. Er is nu dus subsidie beschikbaar voor het inschakelen van een externe adviseur om scholen te verduurzamen.

Co-financiering

Deze subsidieregeling geldt voor schoolbesturen PO en VO (inclusief ROC of AOC school voor voortgezet onderwijs). Er is nu nog ruimte voor ongeveer veertig aanvragen. Wel wordt er een bijdrage van schoolbesturen zelf gevraagd; het gaat hier dus om co-financiering. Wilt u de subsidieaanvraag doen, dan heeft u een eHerkennning (niveau 1) nodig. De regeling start op begin oktober 2017 en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via www.rvo.nl/gds. De subsidieregeling geldt tot en met 29 december 2017.

Hoe vraagt u subsidie aan?

U kunt de subsidie zelf aanvragen met behulp van het stappenplan. Duradis kan u hier ook bij helpen. Neem voor meer informatie of bij vragen gerust contact met ons op.