0113-744027    info@duradis.nl

Weet u wie wij zijn?

Duradis ontzorgt, begeleid en adviseert een breed scala aan duurzaamheidsvraagstukken en onderhoudsplannen. Daarbij werken we als ‘winkel’ met een Bottom-up en/of Top-down benadering. Bottom-up bieden we vanuit onze opgebouwde expertise vaste diensten aan zoals de (duurzame) Meerjarenonderhoudsbegroting (d)MJOP, onderhoudsgemak MAN11, de Life Cycle Costing analyse LCC / MAN12 en (strategische) herbestemmingsopgaves. Alle van belang zijnde componenten van een gebouw worden in onze modellen op detailniveau integraal uiteengezet en vertaald in een overzichtelijke rapportage. Een van deze rapportages is het Life Cycle Costing-rekenmodel (LCC). Hierin kijken wij, naast de stichtingskosten, ook naar de financiële gevolgen van alle keuzes in de ontwerpfase van uw gebouw. Want niet alleen de huurprijs of de bouwkosten zijn relevant, maar ook de kosten tijdens gebruik. De totale kosten tijdens de levensduur worden afgewogen en op elkaar afgestemd. De consequenties van te maken keuzes worden met scenario’s voor u inzichtelijk gemaakt.

Verschillende vraagstukken vragen om een Top-down benadering. Hierbij helpen onze adviseurs de vraag vanuit de klant te vertalen naar een maatwerkproduct. Veelal kunnen we hierbij adviseren in combinatie met (deel)producten van onze vaste diensten en die van onze kennispartners zodat we een kwalitatief en marktconform advies kunnen geven. In veel gevallen kan Duradis voor haar klanten tot wel 30% besparen. Deze besparing is mogelijk door de optimale afstemming tussen investering en exploitatiekosten te berekenen. Een besparing in initiële investering dient afgestemd te worden aan de besparing in exploitatiekosten. Door inzichtelijk te maken welke consequenties een investeringsbeslissing heeft kan de klant een weloverwogen keuze maken. Hierbij werken we met de Total Cost of Ownership model (TCO) benadering waarin zowel de kosten als baten naar voren komen.

Onze adviseurs staan graag voor u klaar om u verder te helpen met bouw- en duurzaamheidsvraagstukken. Denk hierbij ook aan subsidieaanvragen en verduurzaming van u vastgoedbestand. Onze portfolio bestaat uit particulier, zorg-, maatschappelijk (semi)overheid en bedrijfsmatig vastgoed.

Waar onze adviezen leiden tot concrete bouwactiviteiten staan onze bouwmanagers klaar om u te ontzorgen voor de begeleiding van projecten in verduurzaming, onderhoud, herstructurering en/of renovaties.