0113-744027    info@duradis.nl

BREEAM-NL certificering voor De Drie Koningen

Voor de herontwikkeling van drie silo’s in Amsterdam adviseert Duradis Vink Bouw over de levensduurkosten van dit bijzondere gebouw. In oktober 2018 zijn we gestart met een Life Cycle Costing analyse voor het project ‘De Drie Koningen’. Deze analyse is onderdeel van de BREEAM-NL certificering (credit MAN 12).

Over het project

De drie silo’s op het Zeeburgereiland in Amsterdam zijn vernoemd naar de drie koningen Caspar, Melchior en Balthasar. De Drie Koningen krijgen een nieuw leven met verschillende functies voor jong en oud. Hierbij blijven de originele silo’s intact. De betonnen silo’s zijn drieëntwintig meter hoog en krijgen een houten opbouw van vijftien meter. Naar verwachting levert Vink Bouw het project in 2020 op.

Deskundige analyse levensduurkosten

De complexiteit van het gebouw vroeg om een deskundige analyse van de levensduurkosten. Met onze LCC-analyse geven we Vink Bouw een compleet beeld van de totale beheerkosten van de drie silo’s. Hierbij kijken onze duurzaamheidsadviseurs niet alleen naar de stichtingskosten, maar ook naar de te verwachten exploitatiekosten van het gebouw. Ook vergelijken we in de LCC-analyse diverse scenario’s met elkaar. Zo kan Vink Bouw goed onderbouwde keuzes maken en duurzaam investeren in de toekomst!

De Drie Koningen