0113-744027    info@duradis.nl

Duradis is sinds kort gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 deel 02

Hierdoor komt u als gebouweigenaar in aanmerking voor een subsidie tot maximaal €3.450,– voor het opstellen van een energieadvies in de vorm van een maatwerkadviesrapportage. Informeer nu vrijblijvend naar wat wij u kunnen bieden!

De maatwerkadviesrapportage geeft een overzicht van de huidige energieprestatie, bouwkundige en installatietechnische verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast worden de kosten, baten, nieuwe energielabels en terugverdientijden van deze maatregelen gegeven. Daarbij kunnen we verschillende scenario’s integraal voor u doorrekenen.

Het spreekt voor zich dat een verbeterde energieprestatie zorgt voor een lagere energierekening. Bijkomend voordeel is de toename van comfort, een lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat. In de rapportage kan tevens advies opgenomen worden met betrekking tot het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen, pellet kachels, zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels.

Met de rapportage heeft u een document in handen welke het financiële voordeel van een energetisch maatregel voor particulieren, Vereniging van Eigenaren (VvE’s) en bedrijven inzichtelijk maakt. In deze rapportage worden de subsidies op de van toepassing zijnde maatregelen meegenomen.