0113-744027    info@duradis.nl

Exploitatiekosten appartementencomplex Domburg in kaart

In maart 2019 benaderde Peter Bommeljé, eigenaar B’s Strandappartementen, ons voor een meerjarenonderhoudsbegroting van het appartementencomplex in Domburg. In 2009 is B’s Strandappartementen volledig gerenoveerd en voorzien van nieuw meubilair. Meneer Bommeljé wilde de exploitatiekosten van het appartementencomplex in kaart brengen voor de komende vijftien jaar.

Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

Menno Bolle, projectleider duurzaamheid, was verantwoordelijk voor de opname van het appartementencomplex aan de Westweg in Domburg. Menno: “Tijdens een bouwkundige opname op locatie inventariseerde ik de staat van onder andere het dak, de gevels en het schilderwerk. Maar ook het interieur, diverse installaties en het terrein nam ik onder de loep. Met een meerjarenonderhoudsbegroting bracht ik in kaart welke kosten er zijn gemoeid met het onderhoud voor de komende jaren. Daarnaast nam ik ook de onderdelen op die de opdrachtgever periodiek moet onderhouden of vervangen. Op deze manier weet de opdrachtgever precies waar hij de komende vijftien jaar aan toe is.”

Grip op onderhoudskosten

Een meerjarenonderhoudsbegroting is onderdeel van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Wilt u ook weten waar u aan toe bent als het gaat om de onderhoudskosten van uw vastgoed? Onze duurzaamheidsadviseurs denken met u mee en stellen graag een MJOP of MJOB voor u op.