0113-744027    info@duradis.nl

Paris-proof in 2050: wat betekent dit voor gemeenten?

In 2050 moet Nederland voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Wat betekent dit voor de vastgoedsector? En hoe pakt u dit als gemeente aan?

Vermindering uitstoot CO2 met Klimaatwet

Eind 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Klimaatwet. Dit houdt in dat de politiek moet streven naar een vermindering van broeikasgassen. Op deze manier komen we de internationaal gemaakte klimaatafspraken in Parijs tegemoet. Het uitgangspunt: de uitstoot van CO2 moet in 2030 met 49% zijn verminderd. Op lange termijn, in 2050, moet de uitstoot zijn teruggedrongen met minimaal 95%.

Klimaatakkoord

De komende maanden worden de bijbehorende maatregelen vastgelegd in het Klimaatakkoord. De Regionaal Energie Strategieën (RES) geeft vervolgens het Klimaatakkoord vorm. Dit is een regionale samenwerking tussen het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere partijen. De RES kijkt specifiek per regio hoe we de doelen van het Klimaatakkoord kunnen behalen. Dit biedt ook voor Zeeland mooie kansen. Belanghebbende partijen en inwoners kunnen zelf een actieve rol spelen in het uitwerken van de energietransitie in de lokale leefomgeving. Het is dé kans om de inspanning van de transitie op een samenhangende manier vorm te geven.

Sector Gebouwde omgeving

De RES onderhandelt momenteel aan vijf ‘sectortafels’. Duradis is op het gebied van commercieel vastgoed als kennispartner betrokken bij de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’. Hierbij is samenwerking tussen alle partijen van groot belang. Vooral gemeenten spelen hierin een grote rol. Het is namelijk niet de bedoeling dat de burger wordt opgezadeld met hoge kosten voor de energietransitie. Het Rijk werkt hieraan mee door subsidies te verstrekken. Maar ook andere partijen, waaronder Duradis, kunnen hieraan bijdragen met eigen oplossingen.

Verduurzamingsplan

Om uiteindelijk ‘Paris-proof’ te worden, moeten gemeenten rekening houden met verschillende eisen:

  • Vanaf 2019 is nieuwbouw in opdracht van gemeenten minimaal bijna energieneutraal (BENG);
  • Vanaf 2020 is nieuwbouw in opdracht van gemeenten waar mogelijk gasloos of klaar om gasloos te worden;
  • Gemeenten moeten streven naar energieneutraliteit in 2040.

Verder moet iedere gemeente op 1 mei 2019 een verduurzamingsplan gereed hebben voor het eigen vastgoed. Hierbij gaat het vooral om het vastleggen van de huidige staat, kansen tot verduurzaming en de verankering van bovenstaande doelen in het (gemeentelijk) beleid. Duradis brengt voor verschillende gemeenten het gemeentelijk vastgoed in kaart en stelt hiervoor verduurzamingsplannen op.

Behoefte aan advies? Schakel Duradis in als kennispartner!

Onze duurzaamheidsexperts adviseren u graag over het behalen van de eisen rondom het Klimaatakkoord. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen van een verduurzamingsplan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.