0113-744027    info@duradis.nl

Verplichte energiebesparende maatregelen

Hebt u een bedrijf of instelling dat per jaar minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruikt? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Deze verplichting wordt gesteld door het Activiteitenbesluit milieubeheer en wordt de informatieplicht genoemd. Met de informatieplicht wilt de overheid energiebesparing bij bedrijven en instelling versnellen. Elke vier jaar moet de bedrijven, die onder de informatieplicht vallen, rapporteren over het energieverbruik en aantonen welke twee energiebesparende maatregelen er getroffen zijn.

 

De energiebesparende maatregelen zijn opgesteld voor negentien verschillende bedrijfstakken. De Gemeente Middelburg heeft een inschatting gemaakt van welke twintig bedrijven of instellingen, in gemeente Middelburg, binnen de informatieplicht vallen. Wie ons op social media volgt, weet dat wij voor deze twintig bedrijven de informatieplicht uitvoeren. Dit houdt in dat wij de duurzaamheidsscan uitvoeren, het adviesrapport schrijven en deze vervolgens indienen bij het RVO. Naast het uitvoeren van de informatieplicht, geven wij vanuit Duradis ook nog een extra advies aan de bedrijven. Door al deze maatregelen zijn er genoeg opties om in uw bedrijf of instelling energie te besparen.

 

Wij zijn erg trots dat wij dit mogen uitvoeren en hebben er momenteel al acht uitgevoerd. Hier zien wij dat veel ondernemers graag willen investeren in energiebesparende maatregelen, of zelfs al veel maatregelen doorgevoerd hebben. Hieruit blijkt dat veel bedrijven zich bewust zijn over het besparen van energie en dat zien wij graag! Tijdens het uitvoeren van de energiescans komen wij diverse installaties tegen, waar wij ook weer veel van leren.

 

Wanneer u moeite hebt met het doorvoeren van de informatieplicht in uw bedrijf of instellen, dan kunt u contact met ons opnemen.