DUMAVA: Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) helpt eigenaren van maatschappelijk vastgoed om tegen lagere kosten te verduurzamen. “Het is belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed en deze hebben gebouwen ook een voorbeeldfunctie” Aldus de RVO.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed kunt u aanspraak maken op deze subsidie. Het is de bedoeling dat deze subsidie jaarlijks tot 2030 terugkeert.

Let op: Om hier aanspraak op te maken moet u er wel snel bij zijn want dit jaar was de subsidie binnen één dag na opening al overschreven. De nieuwe ronde gaat vanaf 2 juni 2024 weer open maar het is goed om dit tijdig voor te bereiden want de subsidie was vorig jaar binnen 1 dag volledig vergeven.

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet te komen in hun kosten om dit vastgoed te verduurzamen. Deze kunnen behoorlijk oplopen vanwege specifieke kosten, zoals monumentenglas bij monumenten. De subsidie is zoals benoemd bedoelt voor maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen de volgende groepen:

Dumava subsidie voor maatschappelijk vastgoed

Cultuur & Monumenten

Onder cultuur vallen theaters, musea en kunstgalerijen. Het belangrijkste is dat een culturele ANBI-status aanwezig is. Maar culturele instellingen die zijn gehuisvest in een monument kunnen ook in aanmerking komen als zij in een monument zitten. Monumenten kunnen mits deze niet als woonhuis gebruikt wordt gebruikmaken van deze subsidie. Daarvoor moet dit vastgoed wel ingeschreven staan in het rijksmonumentenregister.

Onderwijs & vastgoed met publieksfunctie

Dit zijn alle scholen waaronder basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten in Nederland. Deze kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Maar ook overige gebouwen met een ‘publieksfunctie’ zijn toegestaan. Denk hierbij aan verenigingen, buurthuizen en kinderboerderijen met een publieke functie. Ook hiervoor zijn SBI-codes opgesteld.

Religieuze instellingen

Ook religieuze instellingen zoals Kerken of Moskeeën kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Daarvoor is wel een bepaalde SBI-code nodig. Dit zijn specifieke codes die zijn gebonden aan deze subsidie.

Waarvoor krijgt u subsidie?

De RVO heeft een aantal specifieke maatregelen opgesteld waar subsidie voor kan worden aangevraagd. Daarbij gaat het er per maatregel om in welke categorie deze vallen. Dat kan variëren van het gebouw zelf, leefklimaat, thermische waarde, energiebesparing en isolatie. 

Voor deze regeling is het verplicht om een energieadvies uit te laten voeren door een erkend energieadviseur, zoals Duradis. Wij kijken welke maatregelen in uw specifieke geval van toepassing zijn en hoe deze het best kunnen worden ingezet.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

  • Bij 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen bedraagt de subsidie 30% van de projectkosten, met minimale subsidiebedragen van €5.000 en maximale subsidiebedragen van €2,5 miljoen.
  • Voor energieadvies is er 50% subsidie voor de kosten, waarbij een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies verplicht is.
  • Bij een integraal verduurzamingsproject (4 of meer maatregelen) bedraagt de subsidie eveneens 30% van de projectkosten, met dezelfde minimale en maximale subsidiebedragen als hierboven vermeld. 

In het kort

Kort samengevat, als uw plannen en project aan deze voorwaarden voldoen, kunt u in aanmerking komen voor DUMAVA-subsidie. Houd er echter rekening mee dat de exacte subsidiebedragen en voorwaarden afhankelijk zijn van uw specifieke situatie, dus het is raadzaam de volledige voorwaarden en details zorgvuldig door te nemen, voordat wij uw aanvraag indienen. Wilt u meer weten over deze subsidie of met ons in gesprek over de huidige situatie en de mogelijkheden die dat met zich mee brengt? Neem dan contact met ons op!

Verder lezen?

Subsidies 2023

Het probleem is dat er te weinig bouwpersoneel te vinden is en de kosten stijgen voor de bouw enorm oplopen. Om toch genoeg woningen te kunnen bouwen, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Bekijk ze op deze pagina.

ISDE

In dit artikel bespreken we de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers, zodat u kunt profiteren van deze subsidie.

BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Deze beoordelingsmethode is ontwikkeld om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

Vastgoed verduurzamen, maar geen idee waar u moet beginnen?

Start met Duradis!

Duradis is gespecialiseerd in financiële duurzaamheid voor vastgoed. We houden rekening met alle aspecten van het bouw- en beheerproces. En we durven anders naar een gebouw te kijken. We nemen niet alleen de vorm en functie onder de loep, maar kijken naar de gehele levensloop van vastgoed. Alleen dan kunt u beheersbaar bouwen met duurzaam vastgoed!

Het team van Duradis bestaat uit vakmensen met een brede ervaring in alle facetten van de bouw, beheer en exploitatie. Onze duurzaamheidsexperts hebben met veel verschillende opdrachtgevers aan tafel gezeten. We denken graag proactief met u mee over de beste oplossingen. Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen!

DUURZAAM WONEN

 

De naam Duradis betekent letterlijk duurzaam wonen: dura = duurzaam en aedis = wonen. Duradis maakt het levensduurdenken voor de vastgoedsector mogelijk met behulp van het Life Cycle Costing-rekenmodel.

 

CONTACT INFORMATIE

 

Duradis
Industriestraat 10
4462 EZ Goes
0113-744027
info@duradis.nl

© Copyright 2024 Duradis | Website ontwikkeld door: Beeldmerk