EED-audit

De EED, Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) is een verplicht uit te voeren audit om de vier jaar. De audit is opgezet om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik. Maar niet ieder bedrijf heeft deze auditplicht. Lees hieronder meer over wat het inhoud, voor welk bedrijf het van toepassing is en hoe u, uw bedrijf hier het beste op voorbereidt.

Wat is de EED audit?

De EED Energie-audit is een vierjaarlijkse verplichting, die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Wij stellen samen met de klant een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming op. De EED Energie-audit geeft inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. 

Bij welke ondernemingen is de EED audit verplicht?

De EED audit is verplicht voor alle ‘grote’ bedrijven, daaronder vallen bedrijven met:

šŸ‘‰ 250 fte of meer

šŸ‘‰ Een jaaromzet van ten minste €50 miljoen

šŸ‘‰ Een balanstotaal van ten minste €43 miljoen

Let op: Hieronder worden ook alle deelnemingen en partnerondernemingen meegenomen.

ā€‹ā€‹ā€‹ā€‹ā€‹ā€‹ā€‹

Hoe ziet het resultaat van een EED-audit eruit?

Ondernemingen die aan de hierboven criteria voldoen hebben de plicht om eens in de 4 jaar te onderzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen zij kunnen uitvoeren. Deze kosteneffectiviteit bepalen we met de baten en lasten van een maatregel over de hele levensduur (levenscycluskostenanalyse). Bij het uitvoeren van een EED-audit wordt ook gekeken naar het energielabel. 

Na aanleiding van de EED-audit worden er namelijk energiebesparingsmethoden aanbevolen. Deze aanbevelingen kunnen vallen onder de ‘Erkende maatregelenlijsten’ (EML). Deze lijsten zijn onderverdeeld in drie categorieën: Gebouwen(Isolatie, ruimteverwarming, binnenverlichting…), Faciliteiten(Perslucht, ovens, serverruimte…) en processen(Proceskoeling, apparatuur, drogen…). Als de desbetreffende aanbeveling een berekende terugverdientijd heeft van minder dan 5 jaar, dan is het verplicht deze maatregel uit te voeren op basis van de energiebesparingsplicht. Op basis van deze factoren wordt bekeken of een bedrijf een EED-audit moet laten uitvoeren. In deze rapportage staan welke maatregelen op het gebied van energiebesparing zijn gedaan in de afgelopen vier jaar. Naast de uitgevoerde maatregelen moet ook worden vooruitgekeken naar maatregelen in de toekomst.

Heeft u een dergelijke energiebesparingsplicht dan moet daarover eenmaal in de vier jaar worden gerapporteerd aan bevoegd gezag, zoals een gemeente of provincie vanwege de zogenaamde informatieplicht.

Hoe gaan wij te werk

U dient het EED energie-auditrapport online in bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Voor dit rapport zijn verschillende eisen:

  1. Uw onderneming moet aan verschillende verplichtingen voldoen, doe de check hier.
  2. Bent u audit plichtig? Zo ja, dan kunt u ons inschakelen.
  3. Wij stellen alle rapporten op, doen onderzoek en adviseren u over duurzaamheidsmaatregelen.
  4. Wij voegen alle bevindingen en energiestromen na onderzoek samen.
  5. Daarna dienen we alles voor u in en kunt u de komende 4 jaar vooruit!

EED audit laten uitvoeren?

Dat doen wij samen met u, wij zijn gespecialiseerd in duurzaamheidsadvies op het gebied van vastgoed. Graag stellen wij de auditrapporten voor u op en zoeken wij naar duurzaamheid- en besparingsmaatregelen voor u!

Verder lezen?

Energielabeling

Bij de verkoop en verhuur van een bedrijfspand of woning is een energielabel verplicht. Bent u benieuwd hoe energiezuinig uw gebouw is? Onze duurzaamheidsexperts stellen graag een energielabel voor u op.

Subsidies 2023

Het probleem is dat er te weinig bouwpersoneel te vinden is en de kosten stijgen voor de bouw enorm oplopen. Om toch genoeg woningen te kunnen bouwen, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Bekijk ze op deze pagina.

BENG

Voor alle nieuwbouw die wordt gebouwd geld dat voor de vergunningaanvragen die sinds 2021 worden behandeld aan de BENG eisen voldoen. Dit staat voor Bijna Energieneutrale gebouwen en dit heeft alles te maken met de energiebehoefte.

Vastgoed verduurzamen, maar geen idee waar u moet beginnen?

Start met Duradis!

Duradis is gespecialiseerd in financiële duurzaamheid voor vastgoed. We houden rekening met alle aspecten van het bouw- en beheerproces. En we durven anders naar een gebouw te kijken. We nemen niet alleen de vorm en functie onder de loep, maar kijken naar de gehele levensloop van vastgoed. Alleen dan kunt u beheersbaar bouwen met duurzaam vastgoed.

Het team van Duradis bestaat uit vakmensen met een brede ervaring in alle facetten van de bouw, beheer en exploitatie. Onze duurzaamheidsexperts hebben met veel verschillende opdrachtgevers aan tafel gezeten. We denken graag proactief met u mee over de beste oplossingen. Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, klik hier voor onze contactgegevens!

DUURZAAM WONEN

 

De naam Duradis betekent letterlijk duurzaam wonen: dura = duurzaam en aedis = wonen. Duradis maakt het levensduurdenken voor de vastgoedsector mogelijk met behulp van het Life Cycle Costing-rekenmodel.

 

CONTACT INFORMATIE

 

Duradis
Industriestraat 10
4462 EZ Goes
0113-744027
info@duradis.nl

© Copyright 2024 Duradis | Website ontwikkeld door: Beeldmerk