BREEAM-NL

Duradis is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). Als BREEAM-NL Expert  beoordelen we de duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

Wat is BREEAM-NL?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Deze beoordelingsmethode is ontwikkeld om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

BREEAM-NL score
Duradis bepaalt welke BREEAM-NL score een gebouw behaalt op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we aan de hand van de BREEAM-NL eisen die landelijk zijn vastgesteld door DGBC. Deze score varieert van good, very good, excellent tot outstanding.

BREEAM-NL certificaat
Bij Duradis denken we graag met u mee om tot een goed resultaat te komen. In de ontwerpfase van een gebouw voeren we een BREEAM-NL quickscan uit. Hierin staat de te behalen BREEAM-NL score vermeld. Afhankelijk van de duurzaamheidsscore kunt u in deze fase nog aanpassingen doorvoeren voordat de bouw start. Na oplevering van het gebouw ontvangt u als eigenaar van het gebouw het definitieve BREEAM-NL certificaat.

De voordelen van BREEAM-NL
Met een BREEAM-NL certificaat toont u aan dat uw gebouw duurzaam is. Een gebouw met een hoge BREEAM-NL score heeft aantoonbaar meer waarde. 

BREEAM-NL biedt vaak de mogelijkheid om gebruik te maken van investeringsmaatregelen en groenfinancieringen. Ook is een duurzaam gebouw beter voor de productiviteit en de gezondheid van de gebruikers. Huurders of kopers van het gebouw zijn dan ook vaak bereid om meer te betalen voor een duurzaam gebouw.

MIA, EIA en SDE+ subsidie

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen, stimuleert de overheid de verduurzaming van gebouwen. Wanneer uw gebouw een BREEAM-NL certificaat heeft, kunt u in aanmerking komen voor diverse subsidies. Denk aan een Milieuinvesteringsaftrek (MIA), Energieinvesteringsaftrek (EIA) en de SDE+ subsidie. Onze duurzaamheidsexperts adviseren u hier graag over.

BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie
​​​​​​​Duradis is gecertificeerd BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie. Dit duurzaamheidskenmerk beoordeelt nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties op de duurzaamheidsprestatie. Als BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie heeft Duradis een adviserende rol als het gaat om de certificering van deze duurzaamheidsprestatie. In een rapportage maken we de duurzaamheidsscore van het project inzichtelijk. Hierbij kijken we naar het onderhoudsgemak (MAN 11) en de levenscycluskostenanalyse (MAN 12).

Onderhoudsgemak (MAN 11)
Met MAN 11 beoordelen we in welke mate er in het ontwerp van een gebouw en de (gebouw)installaties rekening is gehouden met het onderhoudsgemak voor de gebruiker.

Levenscycluskostenanalyse (MAN 12)
Het is belangrijk om al in de ontwerpfase van een nieuwbouwproject rekening te houden met de totale levensduurkosten (MAN 12). Duradis is gespecialiseerd in Life Cycle Costing en verzorgt de uitvoering hiervan dan ook graag.

BREEAM-NL In-Use

Naast het beoordelen van de duurzaamheidsprestatie van nieuwbouwprojecten en renovaties, kunt u onze expertise ook inzetten voor het BREEAM-NL In-Use certificaat. Hiermee monitoren we de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen.


DUURZAAM WONEN

 

De naam Duradis betekent letterlijk duurzaam wonen: dura = duurzaam en aedis = wonen. Duradis maakt het levensduurdenken voor de vastgoedsector mogelijk met behulp van het Life Cycle Costing-rekenmodel.

CONTACT INFORMATIE

 

Duradis
Industriestraat 10
4462 EZ Goes
0113-744027
info@duradis.nl

© Copyright 2023 Duradis | Website ontwikkeld door: Beeldmerk