0113-744027    info@duradis.nl

BREEAM-NL

beheersbaar bouwen - duurzaam vastgoed

BREEAM-NL

Duradis is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC). Als BREEAM-NL expert beoordelen we de duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

De voordelen van BREEAM-NL

Met een BREEAM-NL certificaat toont u aan dat uw project duurzaam is. Een gebouw met een hoge BREEAM-NL score heeft aantoonbaar meerwaarde. Daarnaast biedt BREEAM-NL vaak de mogelijkheid om gebruik te maken van investeringsmaatregelen en is een duurzaam gebouw beter voor de productiviteit en de gezondheid van de gebruikers. Huurders of kopers van het gebouw zijn dan ook vaak bereid om meer te betalen voor een duurzaam gebouw.

BREEAM-NL score

Duradis bepaalt welke BREEAM-NL score een gebouw behaalt op het gebied van duurzaamheid. Dit doen we aan de hand van de BREEAM-NL eisen die landelijk zijn vastgesteld. Deze score varieert van good, very good, excellent tot outstanding.

BREEAM-NL certificaat

Bij Duradis denken we graag met u mee om tot een goed resultaat te komen. In de ontwerpfase van een gebouw voeren we een BREEAM-NL quickscan uit. Hierin staat de te behalen BREEAM-NL score vermeld. Afhankelijk van de duurzaamheidsscore kunt u in deze fase nog aanpassingen doorvoeren voordat de bouw start. Na oplevering van het gebouw ontvangt u als eigenaar van het gebouw het definitieve BREEAM-NL certificaat.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Een BREEAM-NL certificaat bestaat uit verschillende keurmerken. Met het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie beoordeelt Duradis nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties op de duurzaamheidsprestatie. Hierbij kijken we naar het onderhoudsgemak (MAN 11) en de levenscycluskostenanalyse (MAN 12).

MAN 11

Met MAN 11 beoordelen we in welke mate er in het ontwerp van een gebouw en de (gebouw)installaties rekening is gehouden met het onderhoudsgemak voor de gebruiker.

MAN 12

Het is belangrijk om al in de ontwerpfase van een nieuwbouwproject rekening te houden met de totale levensduurkosten (MAN 12). Duradis is gespecialiseerd in Life Cycle Costing en verzorgt de uitvoering hiervan dan ook graag.

BREEAM-NL In-Use

Naast het beoordelen van de duurzaamheidsprestatie van nieuwbouwprojecten en renovaties, kunt u onze expertise ook inzetten voor het BREEAM-NL In-Use certificaat. Hiermee monitoren we de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen.