0113-744027    info@duradis.nl

U bevindt zich hier: Home / Duurzaamheidsadvies / Herbestemming vastgoed

Herbestemming vastgoed

Heeft uw vastgoed haar functie verloren en komt het pand leeg te staan? Of voldoet het pand niet meer aan de huidige regelgeving rondom ventilatie en isolatie? Dan ontkomt u niet aan grote investeringen om het pand te renoveren. Het zoeken van een nieuwe bestemming is dan vaak efficiënter. Duradis helpt u graag met het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek.

Herbestemming monumenten en kerken

Naast de herbestemming van leegstaande panden is er veel vraag naar de herbestemming van monumentale panden en kerken. Deze panden zijn vaak niet meer in functie, maar vervullen nog wel een maatschappelijke rol in een wijk. Onze duurzaamheidsexperts hebben ervaring in de herbestemming van monumentale panden en kerken en adviseren u graag. Zo adviseerden we Stichting Landschapsbeheer Zeeland bij een herbestemmingstraject van een boerderij uit de zeventiende eeuw. Dit monumentale pand kreeg een recreatieve bestemming.

Herbestemmingsonderzoek

Om een geschikte herbestemming te vinden voor vastgoed met historische of culturele waarde, is een grondig herbestemmingsonderzoek essentieel. Zeker wanneer het nog niet duidelijk is wat de mogelijke impact van de herbestemming is. Een herbestemmingsonderzoek geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van de herbestemming van het vastgoed. Heeft u zelf nog geen geschikte herbestemming in gedachten? Duradis geeft u graag nieuwe inzichten. We brengen de mogelijkheden en risico’s in kaart, zodat u de juiste keuze kunt maken.

Draagvlak creëren

Bij de herbestemming van vastgoed is het creëren van draagvlak essentieel. Zeker wanneer het gaat om monumentale panden of kerken waar de omgeving veel gebruik van maakt. Duradis kent de lokale markt en werkt onder andere in opdracht van de Provincie Zeeland.

Herbestemmen provinciaal vastgoed

In 2015 schreef Duradis een adviesrapport voor de Provincie Zeeland als pilot voor het herbestemmen van provinciaal vastgoed. In Zeeland heeft dit rapport onder andere geleid tot de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW). Meerdere provincies gebruiken ons adviesrapport inmiddels als leidraad voor de herbestemming van vastgoed. Uiteraard kunt u onze hulp inschakelen voor herbestemmingstrajecten door heel Nederland.