Maatregelen in de bouw en vastgoed 2023

Dat er een tekort is aan nieuwe woningen is bekend. Tot en met 2030 zijn er volgens berekeningen van de rijksoverheid 981.000 extra woningen nodig. Van deze bijna 1 miljoen woningen moet twee derde betaalbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen. Het probleem is dat er te weinig bouwpersoneel te vinden is en de kosten stijgen voor de bouw enorm oplopen. Om toch genoeg woningen te kunnen bouwen, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

Nieuwe ronde van de woningbouwimpuls

Er zijn tot nu toe verschillende woningbouwimpulsen gedaan door de overheid en de 6e woningbouwimpuls gaat aan het einde van dit jaar van start. Deze keer gaat het in totaal om €300 miljoen dat door gemeenten kan worden gebruikt om sneller en meer te kunnen bouwen. Ook kunnen zij ervoor kiezen om dit geld te gebruiken om bestaande woningen te renoveren en te verduurzamen.

Hulp voor projecten die

dreigen stil te vallen

Verschillende bouwprojecten dreigen stil te vallen. Steeds vaker heeft de projectbegeleider, opdrachtgever en het bouwmanagement te maken met geldgebrek, toenemende kosten en personeelstekorten. Een stilvallend project is een groot probleem want daardoor worden er minder woningen opgeleverd en stijgen de kosten voor gemeenten. Voor projecten die dreigen te moeten stoppen, is er een Startbouwimpuls. Hiervoor komt net als voor het woningbouwimpuls € 300 miljoen vrij.

Stijging van de

huurtoeslag

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2024 omhoog met € 30 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 750 miljoen voor vrij. Dit is bedoelt voor 1,5 miljoen huishoudens die hiermee hun maandlasten iets te verlagen.

life-cycle-costing___media_library_original_800_450

Nieuwbouw

Voor wie wilt bouwen zijn er ook enkele extra maatregelen bekend gemaakt. Eén daarvan is de woningbouwimpuls, deze maakt het mogelijk voor gemeenten om meer te bouwen. Daarnaast is er ook voor circulaire bouwplannen geld beschikbaar gesteld.

Woningbouwimpuls

Zoals hierboven vernoemd komt er € 300 miljoen beschikbaar voor de woningbouwimpuls en het budget voor de startbouwimpuls wordt verhoogd tot hetzelfde bedrag van € 300 miljoen. Deze impulsen zijn bedoeld voor gemeenten die het geld kunnen gebruiken voor belangrijke projecten zoals woningen, aansluitingen op het warmtenet en andere verduurzamingsmaatregelen. 

Milieu-investeringsaftrek(MIA)

Voor wie circulair wil laten bouwen komt er verhoging van het budget voor de Milieu-investeringsaftrek(MIA). De MIA maakt het mogelijk dat afhankelijk van de milieueffecten het investeringsbedrag van de verduurzaming tot 45% in mindering kan worden gebracht op de fiscale winst. Dit houd in dat circulair bouwen en verduurzamen in de toekomst gunstiger wordt. maar is er verder nog niks bekend over de exacte voorwaarden van de MIA in 2024. Deze volgt eind van dit jaar in de nieuwe Milieulijst. 

Bestaande bouw

Voor bestaande bouw zoals huurwoningen maar ook bedrijfspanden zijn er voor zakelijke en particuliere verhuurders, woningbouwcorporaties en eigenaren van vastgoed zijn er ook nieuwe subsidies bekendgemaakt. Eén voor aardgasvrije huurwoningen en één voor energiebesparende maatregelen.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Voor wie wilt investeren in aardgasvrij maken van vastgoed is de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) met een jaar verlengd. Deze maakt het mogelijk om tegen lagere kosten aan te sluiten op het warmtenet, de voorwaarde hiervan is dat het pand daarvoor aardgasvrij wordt gemaakt. De spelregels hiervan zijn bepaald en zijn vooral beschikbaar voor woningcorporaties, beleggers en zakelijke en particuliere verhuurders maar dus ook voor gemengde verenigingen van eigenaren(VvE) en particulieren.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de ISDE kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Het totale budget hiervoor is verhoogd naar €560 miljoen. Deze subsidie is bestemd voor zonneboilers, warmtepompen maar tot eind van het jaar ook voor zonnepanelen en kleine windturbines. Deze subsidie loopt nog door tot 2030. 

lees alles over deze subsidie hier

Verder lezen?

Eergielabeling

Bij de verkoop en verhuur van een bedrijfspand of woning is een energielabel verplicht. Bent u benieuwd hoe energiezuinig uw gebouw is? Onze duurzaamheidsexperts stellen graag een energielabel voor u op.

EED audit

Wij stellen samen met de klant een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming op. De EED Energie-audit geeft inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan

BENG

Voor alle nieuwbouw die wordt gebouwd geld dat voor de vergunningaanvragen die sinds 2021 worden behandeld aan de BENG eisen voldoen. Dit staat voor Bijna Energieneutrale gebouwen en dit heeft alles te maken met de energiebehoefte.

Vastgoed verduurzamen, maar geen idee waar u moet beginnen?

Start met Duradis!

Duradis is gespecialiseerd in financiële duurzaamheid voor vastgoed. We houden rekening met alle aspecten van het bouw- en beheerproces. En we durven anders naar een gebouw te kijken. We nemen niet alleen de vorm en functie onder de loep, maar kijken naar de gehele levensloop van vastgoed. Alleen dan kunt u beheersbaar bouwen met duurzaam vastgoed.

Het team van Duradis bestaat uit vakmensen met een brede ervaring in alle facetten van de bouw, beheer en exploitatie. Onze duurzaamheidsexperts hebben met veel verschillende opdrachtgevers aan tafel gezeten. We denken graag proactief met u mee over de beste oplossingen. Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, klik hier voor onze contactgegevens!

DUURZAAM WONEN

 

De naam Duradis betekent letterlijk duurzaam wonen: dura = duurzaam en aedis = wonen. Duradis maakt het levensduurdenken voor de vastgoedsector mogelijk met behulp van het Life Cycle Costing-rekenmodel.

 

CONTACT INFORMATIE

 

Duradis
Industriestraat 10
4462 EZ Goes
0113-744027
info@duradis.nl

© Copyright 2024 Duradis | Website ontwikkeld door: Beeldmerk