0113-744027    info@duradis.nl

Inspectie en toezicht

Wilt u uw pand laten inspecteren op de staat van het onderhoud? Of bent u benieuwd of het pand voldoet aan de juiste eisen? Duradis is gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige inspecties en houdt toezicht tijdens bouwkundige werkzaamheden.

Bouwkundige inspectie

Bij een bouwkundige inspectie kijken we naar de kwaliteit van het gebouw, de constructies, installaties en het terrein. Onze bouwkundige adviseurs nemen de staat van het onderhoud onder de loep en analyseren of de juiste onderhoudscontracten zijn afgesloten.

Conditiemeting NEN 2767

Duradis voert iedere bouwkundige inspectie uit volgens de conditiemeting NEN 2767. Onze bevindingen van de bouwkundige inspectie verwerken we in een bouwkundig rapport. Hierin beschrijven we de stappen die genomen moeten worden om de bouwkundige staat optimaal te houden. In het bouwkundig rapport brengen we ook de bijbehorende kosten in kaart. Zo heeft u een helder overzicht van de kosten die u op korte en lange termijn moet maken.

(Duurzaam) meerjarenonderhoudsplan

Wilt u de juiste keuzes maken als het gaat om het onderhoud van uw pand? We brengen kostenbesparende investeringen graag voor u in kaart. Met een DMJOP combineren we de onderhoudsmomenten direct met de verduurzaming van het gebouw.

Bouwkundig toezicht

Ook voor bouwkundig toezicht kunt u bij Duradis terecht. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat uw project volgens afspraak wordt gerealiseerd. Tijdens de bouw controleren we of de aannemer werkt volgens de gemaakte bouwkundige tekeningen. We bewaken de kwaliteit tijdens het volledige bouwproces en zien erop toe dat de bouw volgens de gestelde eisen verloopt. Bij oplevering inspecteren we de kwaliteit van het opgeleverde werk en leggen dat vast in een proces verbaal van oplevering.

Bouwkundig adviseur of toezichthouder inschakelen

Wilt u een bouwkundig adviseur of toezichthouder inschakelen? Neem gerust contact met ons op en ontdek wat we tijdens het bouwproces voor u kunnen betekenen.