Energielabel C verplichting voor duurzame bedrijven

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht voor kantoorgebouwen om een geldig Energielabel C te hebben op hun kantoor. Deze verplichting is opgelegd door artikel 5.11 van het Bouwbesluit en artikel 3.87 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze invoering is bedoeld om de noodzaak van duurzaamheid in de bedrijfssector. Kantoorgebouwen moeten een geldig label hebben en dat betekent een maximale waarde van 225 kWh per m² per jaar van primair fossiel energiegebruik. Het niet voldoen aan deze eisen betekent dat het gebouw per 1 januari 2023 niet langer gebruikt mag worden als kantoor.

Het Energielabel

De Energielabel C-verplichting is een maatregel die gericht is op het bevorderen van energiezuinigheid in kantoorgebouwen. Een geldig label, met een focus op duurzaamheid, wordt gebaseerd op een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik. Voor het energielabel C mag deze waarde niet hoger liggen dan 225 KWh per m2 per jaar.

Nog lang niet alle kantoren beschikken over een energielabel (C). Ook bedrijven die willen verduurzamen en gaan voor een energielabel B of A, zijn er subsidies mogelijk. Waaronder: de MIA Milieu investeringsaftrek, VAMIL Willekeurige afschrijving milieu-investering, ISDE investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing en de EIA Energie investeringsaftrek. Naast deze subsidies is er ook een borgstelling MKB-kredieten Groen (BMKB-Groen), deze financiering helpt bedrijven bij de investeringen die nodig zijn voor een energielabel C dat nodig is voor kantoren.

Bij het berekenen van een energielabel begint Duradis met het inventariseren van de situatie. Dit doen we met de aanwezige tekeningen en informatie over de gebouwschil en installaties van het gebouw of de woning. Hierna komen we bij u langs voor een opname van het gebouw. Aan de hand van de bestaande gegevens en de resultaten van de opname berekenen wij het energielabel. Dit energielabel is 10 jaar geldig. Voor verlenging of een gewijzigde situatie kunt u ons inschakelen.

Energielabel C duradis

EED-audit

Grote bedrijven met meer dan 250 fte, een jaaromzet van minimaal €50 miljoen, of een balanstotaal van meer dan €43 miljoen hebben een verplichte vierjaarlijkse EED-audit. Deze ondernemingen moeten per 4 jaar onderzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen zij kunnen uitvoeren. Deze kosteneffectiviteit bepalen we met de baten en lasten van een maatregel over de hele levensduur (levenscycluskostenanalyse). Lees alles over onze levenscycluskostenanalyse hier. Bij het uitvoeren van een EED-audit wordt ook gekeken naar het energielabel.

In de EED-audit-rapportage staan alle uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen van de afgelopen vier jaar. Naast de uitgevoerde maatregelen moet ook worden vooruitgekeken naar maatregelen in de toekomst.

Na aanleiding van de EED-audit worden er namelijk energiebesparingsmethoden aanbevolen. Deze aanbevelingen kunnen vallen onder de ‘Erkende maatregelenlijsten’ (EML). Deze lijsten zijn onderverdeeld in drie categorieën: Gebouwen(Isolatie, ruimteverwarming, binnenverlichting…), Faciliteiten(Perslucht, ovens, serverruimte…) en processen(Proceskoeling, apparatuur, drogen…). Als de desbetreffende aanbeveling een berekende terugverdientijd heeft van minder dan 5 jaar, dan is het verplicht deze maatregel uit te voeren op basis van de energiebesparingsplicht.

Heeft u een dergelijke energiebesparingsplicht dan moet daarover eenmaal in de vier jaar worden gerapporteerd aan bevoegd gezag, zoals een gemeente of provincie vanwege de zogenaamde informatieplicht. Lees alles over de EED-audit hier.

Voordelen voor Duurzame Bedrijven

Duurzaamheid staat centraal in de zakelijke wereld en het voldoen aan de Energielabel C-verplichting brengt voordelen met zich mee. Duurzame bedrijven genieten niet alleen van lagere energiekosten op de lange termijn, maar tonen ook maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het investeren in een energiezuinige infrastructuur draagt niet alleen bij aan kostenbesparing, maar versterkt ook het imago van bedrijven als voorstanders van groene en duurzame dienstverlening.

Verder lezen?

EED-Audit

Wij stellen samen met de klant een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming op. De EED Energie-audit geeft inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan

Levenscycluskostenalalyse

Duradis geeft u graag een compleet beeld van de beheerkosten van vastgoed. Met de levenscycluskostenanalyse berekenen we de totale kosten van de levensduur van een gebouw . Lees het hier!

Energielabeling

Bij de verkoop en verhuur van een bedrijfspand of woning is een energielabel verplicht. Bent u benieuwd hoe energiezuinig uw gebouw is? Onze duurzaamheidsexperts stellen graag een energielabel voor u op.

Vastgoed verduurzamen, maar geen idee waar u moet beginnen?

Start met Duradis!

Duradis is gespecialiseerd in financiële duurzaamheid voor vastgoed. We houden rekening met alle aspecten van het bouw- en beheerproces. En we durven anders naar een gebouw te kijken. We nemen niet alleen de vorm en functie onder de loep, maar kijken naar de gehele levensloop van vastgoed. Alleen dan kunt u beheersbaar bouwen met duurzaam vastgoed.

Het team van Duradis bestaat uit vakmensen met een brede ervaring in alle facetten van de bouw, beheer en exploitatie. Onze duurzaamheidsexperts hebben met veel verschillende opdrachtgevers aan tafel gezeten. We denken graag proactief met u mee over de beste oplossingen. Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, klik hier voor onze contactgegevens!

DUURZAAM WONEN

 

De naam Duradis betekent letterlijk duurzaam wonen: dura = duurzaam en aedis = wonen. Duradis maakt het levensduurdenken voor de vastgoedsector mogelijk met behulp van het Life Cycle Costing-rekenmodel.

 

CONTACT INFORMATIE

 

Duradis
Industriestraat 10
4462 EZ Goes
0113-744027
info@duradis.nl

© Copyright 2024 Duradis | Website ontwikkeld door: Beeldmerk